Gruppecoaching=

LAG-TRENING

grupper.png

Innhold

Konseptet inneholder elementer som:

 • Egen væremåte

 • Hvordan oppfattes jeg av andre i lederrollen?

 • Hvorfor gjør og tenker jeg som jeg gjør i ulike situasjoner?

 • Hvordan utnytte gruppas potensiale og hvordan kan ulikheter styrke gruppa?

 • Hvordan oppnå optimale resultater for gruppa ved hjelp av forståelse for egen og andres preferanser?

Gjennom konseptet jobber vi med anerkjente metoder som:

 • JTI (Jungs Type Indicator) ved hjelp av sertifiserte instruktører via Optimas

 • Neo-Pi-3 (“Femfaktormodellen”)

 • Arenamodellen

 • Flytsonemodellen

 • Teamkompasset og Typeforståelse

 • Egen væremåte - andres oppfatning

 • Kommunikasjon- og påvirkningsstiler

OM KONSEPTET

Gruppecoaching foregår i hyggelige omgivelser med grupper fra 3-25 deltagere. En del av konseptet er at vi benytter oss av  naturen og  mye av opplegget foregår i Østfolds flotte natur.

Opplegget tilpasses den enkelte gruppe og skreddersys i forhold til ønsker og behov. Det gjennomføres konsepter fra 1 dag til 3 dager avhengig av den enkelte gruppes ønsker og behov.

 

Isesjoen.jpg

Detaljer og priser


 
Kajakk_sportstoy-10_web.jpg

TEAMKOMPASSET

Teamkompasset bygger på JTI (Jungs Type Index) og er typologien for den enkelte satt sammen i det aktuelle teamet.

Teamkompasset forutsetter at alle har gjennomført JTI og det vil bli gjennomført en gjennomgang av JTI'ene for den enkelte og teamet sin sammensetning relatert til dette.

Pris: 4-5 timer inkl. test - 2.500,- + mva pr person

Foto: Einar Horsberg

 
Kajakk_sportstoy-42_web.jpg

KPS

KPS (Kommunikasjon og påvirkningsstiler) gir en beskrivelse av hvordan du som person oppfattes av andre som kjenner deg godt. Dette måles i fire kategorier: Tilbakemelding, involvering, argumentering og visjonær.

Selve "testen" gjennomføres digitalt og tar fra 15-30 min. Resultatet følges opp med et møte hvor kategoriene blir gjennomgått

Pris: 2-3 timer inkl. test - 2.500,- + mva pr deltager

Foto: Einar Horsberg

 
Kajakk_sportstoy-36_web.jpg

HTC

HTC (Human Teambuilding Course) passer for team/grupper fra 5-25 personer. Kurset går over 2 dager hvor det jobbes i grupper med teoretiske og praktiske oppgaver innenfor områder som: Egen væremåte, lederstil, kommunikasjon og påvirkningsstiler, ulikhet som en ressurs, JTI (Jungs Type Index), team- og teamkompass

Under kurset vil dette bli illustrert gjennom plenumsforelesninger, praktiske øvelser, individuelt arbeid og gruppearbeid.

Pris: Etter avtale

Foto: Einar Horsberg

20190511 Boy band 1 (Conor).jpg

KA

KA (Kommunikasjonsanalyse) bygger på resultater fra den individuelle JTI’en (Jung Type Index) og i noen grad Teamkompasset. Det settes opp et eget diagram av alle i teamet og deres relasjon til de øvrige i eget team.

Ingen forberedelser dersom JTI allerede er fylt ut. resultatet presenteres og diskuteres.

Pris: 3 timer (inkl. test) og gjennomgang av analysen - 2.500,- + mva pr person

Foto: Conor