Individuell coaching=

PERSONLIG LEDER

individuell.jpeg

Innhold

Konseptet inneholder elementer som:

  • Egen væremåte

  • Hvordan oppfattes jeg av andre i lederrollen?

  • Hvorfor gjør og tenker jeg som jeg gjør i ulike situasjoner?

  • Hvordan utnytte enkle verktøy og metoder for en mer effektiv hverdag?

Gjennom konseptet jobber vi med anerkjente metoder som:

  • JTI (Jungs Type Indicator) ved hjelp av sertifiserte instruktører via Optimas

  • Neo-Pi-3 (“Femfaktormodellen”)

  • Arenamodellen

  • Flytsonemodellen

  • Egen væremåte - andres oppfatning

  • Kommunikasjon- og påvirkningsstiler

Om konseptet

Mange har i dag "Personlig trener" for å komme i bedre fysisk form. Hva med "Personlig leder" som gir deg individuell coaching 1 til 1 og hvor vi møtes der det passer deg?

Ledere må også trene på å lede for å bli bedre, på samme måte som de som trener for å bli i bedre fysisk form.

Individuell coaching har en varighet på alt fra 2 timer til en dag og i enkelte tilfeller med jevnlig oppfølging, videreutvikling og coaching.

 

skigard.jpg

Detaljer og priser


 
Lavvobilde001.jpg

JTI (Jungs Type Index)

Foto: Einar Horsberg

JTI (Jungs Type Index) gir en beskrivelse av dine personlighetsegenskaper i form av preferanser. Dette måles i fire dimensjoner: Energi, informasjon/opplevelse, avgjørelse og livsstil.

Selve “testen” gjennomføres digitalt og tar fra 15-30 min. Resultatet følges opp med et møte hvor preferansene blir gjennomgått.

Pris: 2 timer inkl. test og gjennomgang av preferanser - 2.500,- + mva pr person

 
Lavvobilde002.jpg

Femfaktormodellen

Foto: Einar Horsberg

Femfaktormodellen (Neo-Pi-3) beskriver individet ut i fra fem personlighetstrekk: Følelsesmessig instabilitet, ekstroversjon, åpenhet for erfaring, omgjengelighet og planmessighet

Selve “testen” gjennomføres digitalt og tar fra 30-45 min. Resultatet følges opp med et møte hvor personlighetstrekkene blir gjennomgått.

Pris: 2 timer inkl. test og gjennomgang av personlighetstrekkene - 3.000,- + mva pr person

 
Lavvobilde003.jpg

Dynamic Coaching

Foto: Einar Horsberg

Dynamic Coaching (DC) er 1 til 1 samtaler som tar utgangspunkt i person, rolle og livsstil. Det jobbes med metoder som arenamodellen, flytsonemodellen, Johari’s vindu og JTI.

Samtalen gjennomføres der du ønsker det eller på en av mine destinasjoner. Det anbefales å gjennomføre dobbeltime første gang.

Pris: 2.500,- + mva pr time (egen pris ved kontinuerlig oppfølging)