Om

DC

padler.jpeg

Kunnskap og erfaring


 

Hvorfor

Gjennom et langt liv som startet i 1964 har erfaringer fra fotballen, forsvaret og næringslivet gitt meg en ballast jeg håper flere vil kunne dra nytte av.

Fellestrekk for det hele har vært nysgjerrighet på mennesker og et sterkt ønske om å bidra til positive endringer i de organisasjoner jeg har vært så heldig å få lede og jobbe i.

Hvordan

Gjennom roller som spiller, trener, leder, ansatt, daglig leder, styreleder, kompis, ektemann og pappa har jeg lært alt jeg kan om ledelse og coaching. Denne erfaringen i kombinasjon med utdannelse ved Norges Idrettshøgskole og Forsvarets befals- og Krigsskole, pluss partnerskap siden 1999 i Dynamic Solutions og Dynamic, har gitt meg en ballast jeg ønsker å dele med andre.

Det å starte virksomheter, avvikle virksomheter og ufrivillig få virksomheter avviklet har lært meg mye mer om mennesker enn noen skole kan gi. 

Derfor

Målet mitt nå er å dele denne erfaringen med andre, i den hensikt å coache både enkeltindivider og grupper til både bedre resultatoppnåelse men også til å bli en litt bedre utgave av "deg selv"!

cato.jpg